Özgeçmiş

Dr. Bilge KAYIRAN
Ankarada doğdu. İlk, orta ve lise oğrenimini T.E.D Ankara Koleji'nde tamamladı. Ege Üniversitesi Tıp Faktültesinden mezun olduğunda, uzmanlık dalı olarak hiç tereddüt etmeden 'Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları'nı seçti. Kuşkusuz çocuklara olan aşırı sevgi ve ilgisi bunda büyük rol oynamıştır. Uzmanlık eğitimini; Hacettepe Üniversitesi Tıp Faktültesi Pediatri Anabilim Dalında tamamladı. Tez çalışmasını, Çocuk Nefrolojisi (böbrek hastalkları)Departmanında 'Çocukluk çağında tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve vesikoüreteral reflüler' konularında yapmıştır.

Hekimlik hayatnın devamında, İstanbul'a gelerek Türkiye'de ilk örnek olarak kurulan, Özel SEBA Çocuk Hastanesi'nin tıbbi ve idari sorumlusu olarak 7 yıl süreyle başhekimlik görevinde bulundu. MİNİMED ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERKEZİ'nin yöneticisi ve kurucularındandır. Halen MİNİMED'de özel hekim olarak görevini sürdürmektedir.

Özellikle ilgilendiği konular arasında;
- Enfeksiyon hastalıkları
- Aşı ile önlenebilen hastalıklar ve aşılama programları
- Allerjik hastalıklar
- Büyüme gelişme izlemleri
- Çocuk ve ergen psikolojisi
- Obesite izlemi
ön plana çıkmaktadır.

Bir çocuk annesidir. Yabancı dili İngilizce'dir. Sosyal yaşam ve insan ilişkilerine çok önem verir. Çalışmayı çok sever ve mesleğindeki başarılarını şefkatli, özverili ve disiplinli çalışmasına bağlar. Gelecek nesillerin sağlıklı ve başarılı yetiştirilmesine katkıda bulunmak en büyük sevinci ve meslek aşkının sırrıdır.

ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR:
- Milli Pediatri Derneği
- Türk Pediatri Derneği
- T.E.D Ankara Kolejliler Derneği
- ESPID (European Society for Paediatric Infectious Diseases)